Klima og miljø

Vi må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge. Hensikten er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel: Støvpartikler. Avgassinger. Fuktighet. Tilføre frisk og ren luft. Gode renholdsrutiner i innemiljøet vil medvirke til forebygging av allergiske helseplager. Det kreves et hyppigere renhold i pollensesongen og i vinterhalvåret. […]

Kontroller ditt ventilasjonsanlegg selv

Alle hus har en type ventilasjon, enten naturlig ved tilførsel av frisk luft gjennom vinduer og ventiler, eller balansert ventilasjon. All ventilasjon kan imidlertid slutte å fungere. Dette kan skyldes mange ulike ting – noen vanlige årsaker er manglende justering, dårlig vedlikehold og endrede forhold (huset kan for eksempel ha blitt tettet ved bytte av […]

Frisk og god inneluft gir sunne barn

Boligene våre har endret seg dramatisk gjennom årene. Hjemmene våre blir tettere, og siden få av oss har tenkt på å forbedre ventilasjonen tilsvarende, skiftes ikke inneluften ut raskt nok.  Boligen er en viktig arena for barna. Det er her de oppholder seg mest og de vanligste inneklimaproblemene oppstår.Et godt inneklima er spesielt viktig for de […]

Forskning

Trolig skyldes 70 prosent av de helseproblemene som folk opplever i innemiljøet, dårlig luft eller dårlig renhold av ventilasjonen. Slike problemer kan ofte forebygges ved å sjekke at ventilasjonssystemene fungerer som de skal. At tilstrekkelig mye luft blir skiftet ut, har også stor betydning for luftkvaliteten. Kanalene må rengjøres og det er også viktig å […]

God ventilasjon har mange fordeler

Luftfuktighet De siste årene har «tørr luft» blitt et konsept og mange bruker luftfuktere. Svært ofte er diagnosen «tørr luft» feil, det er heller temperaturen som er for høy. Senkes temperaturen, blir luftfuktigheten høyere. Det beste du kan gjøre er dermed å senke varmen hvis luften føles tørr. I dag genererer vi mye mer fuktighet i hjemmene våre […]

Ventilasjonen er en del av eiendommens brannsikring

I Norge må vi ha høye krav til inneklimaet vårt, da husene samtidig må være energieffektive. Husene er derfor bygget tett, og luftutveksling gjøres ofte via sentrale ventilasjonsaggregater.   De forskjellige rommene og branncellene har ulike behov for luftmengde, avhengig av bruksområde, antall personer, ønsket temperatur osv. Derfor må luften kunne styres individuelt for forskjellige rom og brannceller.  […]