Klima og miljø

Mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima.

Kontroller ditt ventilasjonsanlegg selv

Alle hus har en type ventilasjon, enten naturlig ved tilførsel av frisk luft gjennom vinduer og ventiler, eller balansert ventilasjon. All ventilasjon kan imidlertid slutte å fungere. Dette kan skyldes mange ulike ting – noen vanlige årsaker er manglende justering, dårlig vedlikehold og endrede forhold (huset kan for eksempel ha blitt tettet ved bytte av vinduer eller etterisolering). Her er noen enkle måter for å sjekke om ventilasjonen fungerer.

Forskning

Urene ventilasjonsanlegg gir et dårlig inneklima.

God ventilasjon har mange fordeler

Ventilasjon handler ikke bare om å fjerne dårlig luft og erstatte den med ren luft i riktig omsetningshastighet. Her finner du andre faktorer som har stor betydning for det du oppfatter som god ventilasjon.

Ventilasjonen er en del av eiendommens brannsikring

ventilasjonskanaler som er fullt av støv og fett kan forårsake brann

En branncelle skal forhindre spredning av brann til andre rom. Det er derfor lett å forstå at det stilles spesielle krav til brannmotstanden i vegger og dører. Men ventilasjonssystemet må også bygges slik at brann og branngasser ikke spres.