Kanalrens og vifteservice

En av de vanligste årsakene til dårlig inneluft, er ventilasjonssystemer som ikke fungerer som de skal. Interessen for service på tekniske installasjoner hjemme er ofte liten, noe som bidrar til å forringe både funksjonen og levetiden til systemene.

Service og vedlikehold

For å sikre, opprettholde optimal drift og bevare levetiden på ventilasjonsanlegget er det viktig med service og vedlikehold. Over tid samles støv og skitt i kanalene, noe som fører til at anlegget fungerer dårligere og mindre effektivt. Dette kan føre til høyere strømforbruk og dårligere inneklima.


Ventilasjonsrør over ventilatorer på kjøkkenet er spesielt utsatt ettersom det kan samle seg fett i og skitt fra matlaging. Om disse rørene ikke renses, kan det øke faren for brann.

Sammenligner vi med bilene våre, selges det knapt en bil i dag uten klimaanlegg. I de fleste tilfeller inneholder disse filtre som bidrar til å rense luften. Hvis klimaanlegget slutter å virke, vil bilen mest sannsynlig bli satt på verksted.

I hjemmet vårt, hvor vi tilbringer betydelig mer tid enn i bilen, tenker vi ikke så mye på luftkvaliteten. Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonssystem kan i seg selv være et problem for luftkvaliteten, ja, luften kan være verre enn den var uten ventilasjon.

Justeringen, dvs. innstillingene som er gjort når systemet er installert, er også veldig viktig for at effekten av systemet skal være god. Noen andre vanlige problemområder er:

Filtre som er skitne gir et høyere trykkfall og dermed høyere energiforbruk. Gamle filtre er skitne filtre, så et filter må skiftes omtrent to ganger i året for å effektivt oppfylle sin funksjon. Det er enkelt å bytte filtre, omtrent like enkelt som å bytte en støvsugerpose.

Filter med lav separasjon kan føre til at skitt og mikroorganismer samler seg i tilluftskanalene og sprer seg derfra.

Smuss samlet i ventilasjonssystemet kan også på sikt føre til at luftstrømmene blir for lave, så det er veldig viktig å holde ventilasjonssystemet rent.

Å slå av viftene om natten kan også føre til at forurensning sprer seg gjennom kanalsystemet.

Fuktighetsproblemer kan skyldes dårlig regnbeskyttelse ved uteluftinnretninger eller kondens i kanalene på grunn av dårlig isolasjon.

Det beste er å aldri la denne typen problemer oppstå, som med de fleste problemer er vanskelig å fikse når de først er der. Det enkleste er å forhindre disse tingene ved å vedlikeholde ventilasjonssystemet regelmessig som du gjør resten av huset.

For at et anlegg skal fungere ordentlig, må alle service- og vedlikeholds instruksjoner regelmessig oppdateres.

I ventilasjonsanlegget er det filtre som skal trekke ut støv og skitt i luften. Når disse filtrene blir fulle av støv, er det på tide å bytte de.

Om dette ikke gjøres vil rørene i ventilasjonsanlegget bli fylt med støv og skitt. Filter med lav separasjon kan føre til at skitt og mikroorganismer samler seg i tilluftskanalene og sprer seg derfra. Det anbefales å bytte filter to ganger i året. Dette kan enkelt gjøres selv. 

Når det utføres service på ventilasjonsanlegget blir anlegget inspisert, renset og justert. Dette sikrer optimal drift og bevarer levetiden på anlegget. Gjennom inspisering vil eventuelle feil eller mangler i anlegget bli avdekket. 

Vi har kan opprette serviceavtaler slik at du slipper å passe på når anlegget skal vedlikeholdes. For at et anlegg skal fungere ordentlig, må alle service- og vedlikeholds instruksjoner regelmessig oppdateres.

Før- og etterbilder

Bestill gratis befaring!

Vi tar oppdrag i hele Viken fylke og Oslo. La oss ringe deg
for en hyggelig og uforpliktende prat.