Konseptet Din ventilasjon AS

Vår tanke og kompetanse for dette firmaet er basert på at det er en mangelfull vedlikeholds instruks når det kommer til luftventilasjon og kompetanse på innemiljø.

Vi ønsker og skal være en samfunnsnyttig bedrift, som gir gode råd og opplysninger om system og hva som skal til for å bevare, utnytte og sørge for optimal funksjon av eksisterende
ventilasjonssystemer på markedet.

Dette er uavhengig kundegruppe: Næring, det offentlige og privat. Vi lener oss mye på eksisterende forskning samt egne erfaringer som gir oss et godt grunnlag for å hjelpe kunden videre.

Studier og forskning viser til at godt innemiljø vil:

• Redusere risikoen for å utvikle astma og allergier.
• Sparer energi.
• Øker produktiviteten.
• Bidrar til bedre helse og dermed lavere sykefravær.
• Nødvendig i det kalde klimaet vårt, da vi må bygge tette og godt isolerte hus.

Vi har da valgt å forholde oss til spisskompetanse da det finnes nok leverandører på markedet som etablerer systemer, monterer anlegg og server disse. Vi ønsker å inneha kunnskap, som mye om begrenset kontra lite om mye.

Vår erfaring samt dialog med denne gruppen firmaer viser at de forholder seg sjelden til hva som skjer i ettertid med disse og har ikke satt seg inn i levemiljøet som menneskene da forholder seg til.

Vi må ha økt søkelys på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge.

Hensikten er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel:

  • Støvpartikler.
  • Avgassinger.
  • Fuktighet.
  • Tilføre frisk og ren luft.
  • Gode renholdsrutiner i innemiljøet vil medvirke til forebygging av allergiske helseplager. Det
    kreves et hyppigere renhold i pollensesongen og i vinterhalvåret.
  • Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne.
  • Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet.
  • Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Fase 1 er å sørge for så godt innemiljø som mulig for kunde. Dette gjøres ved å rense opp og nullstille eksiterende ventilasjons systemer og sørge for at funksjon er så god som mulig. Dette går da direkte på det gode innemiljø.

Fase 2 handler mer om å ivareta bygningsmassen verdier og sørge for at fare for brann er redusert samt at driftskostnader holdes nede.

Vi vet at et velfungerende anlegge reduserer strøm utgifter, og ved kombinasjon av fase 1 vil vi også bidra med reduserte vedlikeholdskostnader over tid. Vi øker rett og slett levetiden på anlegg og kost på serviceintervall blir redusert.

Bestill gratis befaring!