Bytte av filter

Din ventilasjon er viktig å vedlikeholde for å holde kvaliteten på inneluften høy. Visste du at i løpet av en dag puster vi inn 15 kg med luft? Majoriteten av denne luften er inneluft.

Filteret i ventilasjonsanlegget spiller en sentral rolle i ventilasjonens funksjon og effektivitet. Derfor er det viktig at du benytter korrekt filter og at det blir installert riktig.

Bestill gratis befaring!

Vi tar oppdrag i hele Viken fylke og Oslo. La oss ringe deg
for en hyggelig og uforpliktende prat.

HEPA-filter

High Efficiency Particulate Air rangerer effektiviteten eller graden på filteret. Dette rangeres mellom 10-14. HEPA 13 og 14 er de filtrene som er i stand til å filtrere og fange opp mikroskopiske partikler, fra for eksempel røyk eller avføring fra husstøvmidd. 

Filteret er laget av tette lag med fibermateriale som luften må passere gjennom hvor 

For å bli klassifisert som et ekte HEPA-filter, må det kunne fjerne minst 99,97% av partiklene som er 0,3 mikrometer i størrelse eller større. Dette er fordi denne størrelsen antas å være den mest kritiske for å fjerne partikler fra luften.

HEPA-filtre kan brukes innendørs, nesten hvor som helst. Noen av de mest populære applikasjonene inkluderer luftrensere i hjem, sykehusrom og kjemiske laboratorier. 

I tillegg gir HEPA-filtre fordelene ved bedre innendørs luftkvalitet og reduserer risikoen for luftbårne allergener, luftveis- og hjerte-karsykdommer. HEPA-filtre er også en enkel måte å filtrere ut kull og pulveraktige stoffer fra arbeidsmiljøer der høye konsentrasjoner av farlige stoffer kan forårsake skade på lungene.

Bestill en gratis befaring!

Bestill filter

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.