Klima og miljø

Vi må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge.

Hensikten er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel:

 • Støvpartikler.
 • Avgassinger.
 • Fuktighet.
 • Tilføre frisk og ren luft.
 • Gode renholdsrutiner i innemiljøet vil medvirke til forebygging av allergiske helseplager. Det kreves et hyppigere renhold i pollensesongen og i vinterhalvåret.
 • Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne.
 • Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet.
 • Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.


Klimaets faktorer:

Termisk miljø

 • Romluftstemperatur.
 • Omgivende flaters temperatur.
 • Luftfuktighet.
 • Lufthastighet og trekk.


Estetisk miljø

Alt som innvirker på våre sanser.
Syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt.

Atmosfærisk miljø

 • Gasser/damper, lukter og partikler i lufta.
 • Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester.
 • Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim.
 • Stekos og lukt fra matlaging.