Ventilasjonen er en del av eiendommens brannsikring

I Norge må vi ha høye krav til inneklimaet vårt, da husene samtidig må være energieffektive. Husene er derfor bygget tett, og luftutveksling gjøres ofte via sentrale ventilasjonsaggregater.  

De forskjellige rommene og branncellene har ulike behov for luftmengde, avhengig av bruksområde, antall personer, ønsket temperatur osv. Derfor må luften kunne styres individuelt for forskjellige rom og brannceller. 

En vanlig løsning er en vifte i drift, slik at ventilasjonssystemets vifter skal fortsette å gå hvis det begynner å brenne, for å forhindre at branngassene sprer seg. 

Rene kanaler vil også bidra til større effekt samt at de ikke blir en bidragsyter til spredning av brann.