Forskning

  • Trolig skyldes 70 prosent av de helseproblemene som folk opplever i innemiljøet, dårlig luft eller dårlig renhold av ventilasjonen.
  • Slike problemer kan ofte forebygges ved å sjekke at ventilasjonssystemene fungerer som de skal.
  • At tilstrekkelig mye luft blir skiftet ut, har også stor betydning for luftkvaliteten. Kanalene må rengjøres og det er også viktig å skifte filter jevnlig, gjerne hver vår etter pollensesongen og hver senhøst etter en fuktig og potensielt muggrik høst.
  • Hvis fukt kommer inn i ventilasjonssystemet, kan det bidra til at det dannes irriterende stoffer og føre til en oppvekst av mikroorganismer
  • Mange bygg sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Den anbefalte normen er likevel klar: 
  • Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme.