Frisk og god inneluft gir sunne barn

Boligene våre har endret seg dramatisk gjennom årene. Hjemmene våre blir tettere, og siden få av oss har tenkt på å forbedre ventilasjonen tilsvarende, skiftes ikke inneluften ut raskt nok. 

Boligen er en viktig arena for barna. Det er her de oppholder seg mest og de vanligste inneklimaproblemene oppstår.
Et godt inneklima er spesielt viktig for de minste barna siden de ofte er mer sårbare.

De blir lettere og oftere smittet både av virus og bakteriesykdommer enn voksne.
Det er mye i luften vi puster inn som kan skade barns helse på kort og lang sikt.

Astma og allergi ser ut til å ha økt hos barn og unge de siste tiårene, og dårlig inneklima kan være en av grunnene til dette.

Hvilke sykdommer og plager kan knyttes til inneklimaet?

De vanligste sykdommer og plager relatert til inneklima:

  • Astma
  • Tett, irritert og rennende nese
  • Eksem og kløe
  • Hodepine, føle seg tung i hodet
  • Ulike luftveisinfeksjoner


Det er heldigvis mye som kan gjøres for å forebygge disse helseplagene.

For å sikre et godt inneklima, er det nødvendig med fornyelse av luften i boligen.
Behovet avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel hvor mange som bor i boligen, ulike forurensende aktiviteter og hobbyaktiviteter.
Ventilasjonen skal redusere fuktighet og forurensing som oppstår ved matlaging, vasking og dusjing.

Et velfungerende ventilasjonssystem tar inn ren og frisk luft og transporterer ut gammel og dårlig luft. Kravet som du må sette til ventilasjonen din, er at den skal fungere bra, den skal gi frisk luft med riktig temperatur og uten noe trekk eller forstyrrende lyd. Den skal heller ikke bruke mer energi enn nødvendig. I stedet skal den spare energi og dermed spare penger.