God ventilasjon har mange fordeler

Luftfuktighet

De siste årene har «tørr luft» blitt et konsept og mange bruker luftfuktere. Svært ofte er diagnosen «tørr luft» feil, det er heller temperaturen som er for høy. Senkes temperaturen, blir luftfuktigheten høyere. Det beste du kan gjøre er dermed å senke varmen hvis luften føles tørr.

I dag genererer vi mye mer fuktighet i hjemmene våre enn før. Mange dusjer hver dag og vi vasker og tørker klær innendørs. Utslippene øker ved høyt fuktighetsinnhold, og selve fuktigheten er hovedårsaken til råte og mugg.

Luftforurensing

Vanligvis tenker vi på bileksos, pollen og forskjellige typer utslipp når vi snakker om luftforurensning. Disse miljøgiftene finnes alltid i friluft, men også i varierende grad i hjemmene våre. Lufttilførselen er dermed forurenset fra begynnelsen. 

I hjemmene våre tilkommer det også mye annen forurensning. De fleste materialer i et hjem
, som tepper, maling, sponplater osv., avgir utslipp. I tillegg til at disse stoffene avgir dufter, kan de også være allergifremkallende og helseskadelige. Andre forurensningskilder er møbler, husholdningsapparater, dyr og ikke minst mennesker.
 
Hvis inneluften inneholder miljøgifter, puster vi dem inn og de kan påvirke helsen vår.
Studier over hele verden viser økt risiko for hjerte- og karsykdommer, inkludert hjerneslag, i forhold til kortvarig og langvarig eksponering for ulike nivåer av luftforurensning, spesielt partikler. Eksempler er partikler generert fra kjøretøyutslipp og dekkfragmentering, som kan følge med uteluften via mekaniske ventilasjonssystemer. Disse partiklene avsettes i lungene når de pustes inn, går over i blodomløpet og dermed andre organer. Denne luftforurensingen som pustes inn, kan føre til økte og kroniske betennelsesreaksjoner i luftveiene, allergi, astma og kols.

Da nyere hus ofte er godt isolerte og tette, vil luften holde seg lenge i huset. Tette hus uten god ventilasjon har ofte dårlig luftkvalitet.

Lufthastighet

Ved god ventilasjon skal luften bevege seg i rimelig hastighet. Inneluften må ikke være stasjonær hvis den skal opprettholde god kvalitet, og ventilasjonen må fjerne den dårlige luften og erstatte den med ren luft. Tilførsel av frisk luft i hjemmet på en økonomisk måte må ikke medføre andre ulemper. Det er viktig at ventilasjonssystemet fungerer med lave støynivåer og at luften tilføres uten trekk.

Temperatur

Feil temperatur senker ytelsen – studier viser at så lite som noen få grader for høy eller lav temperatur kan forringe ytelsen. Passende innetemperatur om vinteren er 20–22 °C, om sommeren 22–24 °C.