Ventilasjonsrens

Våren er den beste tiden for å utføre service på klima- og ventilasjonsanlegg. Da er det tilstrekkelig med varme i luften til å gjøre målinger for å sjekke anleggene foran sommersesongen. Målet er at de skal levere et godt inneklima med minst mulig energiforbruk. I disse korona-tider kan det være greit å vite at det også finnes filtertyper som hindrer spredning av luftbårne partikler og organismer, som virus og bakterier. Her følger noen tips om hva som er viktigst å tenke på.

Høy innetemperatur gir lavere effektivitet

Forsommeren er en tid der en skal glede seg over varme solstråler ute, og ikke ergre seg over at klimaanlegget ikke leverer nok kulde inne. Hvis vi er riktig optimistiske, så kan ansatte være i full jobb i mai og juni etter en særdeles stressende korona-vår. Da gjelder det at alle står på for å få arbeidet unna, slik at firmaene igjen kan tjene penger. Det en minst trenger er ansatte med nedsatt konsentrasjon, trøtthet og hodepine på grunn av høye innetemperaturer. En grundig inspeksjon av klimaanlegget før varmen setter inn, er derfor en investering i effektive medarbeidere. 

Inneklima

Vi oppholder oss innendørs nitti prosent av tiden. Godt inneklima er derfor særdeles viktig for folkehelsen. Nok luft av god kvalitet og hygieniske forhold i ventilasjonssystemet er stikkord for å få frisk inneluft. Nye filter, rene ventilasjonskanaler og riktig innregulering reduserer strømutgiftene og gir et bedre energimerke for bygget.

Kanalrens og innregulering

Etter filterbytte, kommer sjekk av kanaler og tillufts-/avtrekksventiler. Jevnlig kanalrens hindrer spredning av forurensing som pollen, støv, sopp og muggsporer, og forebygger problemer som luftveisinfeksjoner og astma.

Når det er klart at filter og kanaler er ok, kontrolleres luftmengder og CO2-nivå ved maksimal personbelastning. Innregulering av ventilasjonsanlegget er tett knyttet til bruken av bygget.

Bruk derfor tid på å kontrollere innreguleringen, dette er avgjørende for å unngå støy og oppnå et best mulig inneklima med lavt energiforbruk.