TEMASIDER

Mor og datter koser seg og ler på sofaen i ett godt belyst stue. De tydeligvis har ett godt fungerende ventilasjonsanlegg.
Inneklima

Ventilasjon i hjemmene våre

Oppgaven til ventilasjon er å skaffe frisk luft innendørs – luft som vi føler oss vel med. Den skal fjerne gammel, dårlig luft, og den skal bringe ren, frisk luft inn i rommene.

Les mer »
Klima og miljø

Klima og miljø

Mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima.

Les mer »
Gjør det selv

Kontroller ditt ventilasjonsanlegg selv

Alle hus har en type ventilasjon, enten naturlig ved tilførsel av frisk luft gjennom vinduer og ventiler, eller balansert ventilasjon. All ventilasjon kan imidlertid slutte å fungere. Dette kan skyldes mange ulike ting – noen vanlige årsaker er manglende justering, dårlig vedlikehold og endrede forhold (huset kan for eksempel ha blitt tettet ved bytte av vinduer eller etterisolering). Her er noen enkle måter for å sjekke om ventilasjonen fungerer.

Les mer »
Luftforurensing

God ventilasjon har mange fordeler

Ventilasjon handler ikke bare om å fjerne dårlig luft og erstatte den med ren luft i riktig omsetningshastighet. Her finner du andre faktorer som har stor betydning for det du oppfatter som god ventilasjon.

Les mer »
ventilasjonskanaler som er fullt av støv og fett kan forårsake brann
Brann

Ventilasjonen er en del av eiendommens brannsikring

En branncelle skal forhindre spredning av brann til andre rom. Det er derfor lett å forstå at det stilles spesielle krav til brannmotstanden i vegger og dører. Men ventilasjonssystemet må også bygges slik at brann og branngasser ikke spres.

Les mer »

Gratis befaring

Gratis befaring

Vi kan ringe deg for å avtale tid.