God ventilasjon har mange fordeler

Ventilasjon handler ikke bare om å fjerne dårlig luft og erstatte den med ren luft i riktig omsetningshastighet. Her finner du andre faktorer som har stor betydning for det du oppfatter som god ventilasjon.