Ventilasjonen er en del av eiendommens brannsikring

ventilasjonskanaler som er fullt av støv og fett kan forårsake brann

En branncelle skal forhindre spredning av brann til andre rom. Det er derfor lett å forstå at det stilles spesielle krav til brannmotstanden i vegger og dører. Men ventilasjonssystemet må også bygges slik at brann og branngasser ikke spres.